Кандидатствай за Стипендия "Борис Камиларов" за 2020 г.