top of page

Остават 2 дни до крайния срок за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов"

Наближава крайният срок за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов". Кандидатите за стипендията трябва да отговарят на следните условия: ​

  • студент до трети семестър от следването в немско висше учебно заведение (бакалавър, магистратура или друга еквивалентна програма), включително току-що приети студенти, на които им предстои да започнат следването си през есента на 2017, ​

  • с отлични успехи в рамките на средното образование и/или следването,​

  • с доказана социална ангажираност и отношение към актуалните събития в България.

​ За да кандидатствате, е нужно да ни изпратите следните документи в електронна форма по имейл на stipendia.boris.kamilarov@gmail.com:

  • таблична автобиография на български език (форматът Европас/Europass не се приема),

  • мотивационно писмо на български език,

  • сканирана диплома за завършено средно образование (няма нужда да бъде превеждана или легализирана),

  • актуално удостоверение за записване или прием в немски университет (напр. „Immatrikulationsbescheinigung“, "Studentenausweis" или "Zulassungsbescheid"),

  • сканирана извадка от оценките при настоящи студенти (напр. "Leistungsübersicht"),

  • удостоверение за доходи на родителите или настойниците - сканирано копие на актуален документ за годишни доходи от НАП (няма нужда да е преведен или легализиран),

  • други (напр. препоръки, дипломи, свидетелства от допълнителни курсове и т.н.).

Крайният срок за кандидатстване е 8 октомври 2017. След първи кръг (оценка на кандидатите според техните документи) и втори кръг (интервюта с кандидати), екипът ще избере тазгодишните стипендианти.

Публикации
Архив
bottom of page