top of page

КАНДИДАТСТВАНЕ

През 2021 г. стипендията се състои в еднократна финансова помощ в размер от минимум 500 евро и менторска подкрепа за кандидатстване към немски и други фондации, с цел финансиране на последващите етапи от академичното образование.

Кандидатите за стипендията трябва да отговарят на следните условия: 

  • студент до трети семестър от следването в немско висше учебно заведение (бакалавър или друга еквивалентна програма), включително току-що приети студенти, на които им предстои да започнат следването си през есента на 2021 г.,  ​

  • с отлични успехи в рамките на средното образование и/или следването,​

  • с доказана социална ангажираност и отношение към актуалните събития в България.


За да кандидатствате, е нужно да попълните формуляра по-долу на тази страница, като прикачите в един единствен обединен документ в PDF-формат следните документи:

  • таблична автобиография на български език (форматът Европас/Europass не се приема);

  • мотивационно писмо на български език;

  • сканирана диплома за завършено средно образование (няма нужда да бъде превеждана или легализирана);

  • актуално удостоверение за записване или прием в немски университет (напр. „Immatrikulationsbescheinigung“, "Studentenausweis" или "Zulassungsbescheid";

  • сканирана извадка от оценките при настоящи студенти (напр. "Leistungsübersicht");

  • удостоверение за доходи на родителите или настойниците - сканирано копие на актуален документ за годишни доходи от Национална агенция за приходите (НАП) (няма нужда да бъде преведено или легализирано);

  • други (напр. препоръки, дипломи, свидетелства от допълнителни курсове и т.н.). 

Крайният срок за кандидатстване е 10 октомври 2021 г.

Важно! Документи, които не са в PDF-формат няма да бъдат разглеждани. 

 

След като се запознае с документите, екипът на Стипендия "Борис Камиларов" ще проведе събеседвания с избраните кандидати. Събеседванията ще се проведат на 4-5 или 11-12 декември 2021 г. в град Берлин, Германия, или онлайн, като крайната дата ще бъде потвърдена на по-късен етап. Екипът на Стипендия "Борис Камиларов" си запазва правото на промени в плана или начина на провеждане въз основа на епидемичната ситуация в Европа през 2021 г. или други непредвидени обстоятелства. 

Можете да изтеглите и нашата брошура за 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!

Формуляр за кандидатстване

Прикачи документ (PDF)

Прочетох и се съгласявам с политиката за поверителност.

* При успешно попълване на формуляра, ще бъдете отведени до страница с потвърждение. 

Формуляр за кандидатстване
bottom of page